IMODIUM® tablett

Imodium har hjälpt personer med diarré runt om i världen i mer än 40 år och har funnits i Sverige sedan 1990.

IMODIUM<sup>®</sup> tablett

Fördel

Effekt mot diarré inom 1 timme efter intag av 2 tabletter (4mg).

Användning

Kan lindra diarré.

Dosering

Vanlig dos för vuxna och ungdomar från 12 år: Börja med 2 tabletter. Om diarrén inte har upphört inom 2-3 timmar tag 1 tablett åt gången efter varje lös avföring. Tag högst 8 tabletter per dygn under högst 2 dygn i sträck.