Policy för cookies

Välkommen

Välkommen till www.imodium.se som ägs av McNeil Sweden AB. Denna policy för cookies har utformats för att beskriva hur vi samlar in information via cookies och andra spårningstekniker när du besöker vår webbplats.

Översikt av regler för samtycke till cookies

Lagstiftning inom EU-området kräver att organisationer som placerar cookies via webbplatser på besökarnas datorer ska ge tydlig och heltäckande information om hur cookies används samt få samtycke från besökarna.

För att uppfylla dessa krav har vi vidtagit fyra åtgärder:

Olika sätt för att inhämta samtycke som används på denna webbplats

De europeiska standarderna för erhållande av samtycke till att använda cookies och liknande spårningstekniker (som exempelvis pixelspårning och skript på webbplatsen) ("cookies") utvecklas kontinuerligt, och även om inhämtande av föregående uttryckligt samtycke (så kallat "opt-in"-) är den juridiskt mest hållbara lösningen för att erhålla samtycke, kan det påverka besökarens upplevelse negativt och negativt påverka legitim insamling av webbplatsdata.

Som ett alternativ kan samtycke som lämnas genom en persons handlande göra det möjligt för oss att dra slutsatser om samtycke i de fall besökarna inte motsätter sig att ta emot cookies (kallas "opt-out") när vi gjort tydliga beskrivningar av cookies och informerat hur man kan blockera cookies. Detta gör att besökare kan acceptera cookies som de vill ha och förhindra cookies som de inte vill acceptera.

Vilket sätt för att erhålla samtycke som är lämpligt för olika typer av cookies beror på hur stort intrång i den personliga integriteten en cookie kan tänkas innebära, baserat på:

  • Vem som placerar en cookie (vi själva eller tredjepart)
  • Vilka data som en cookie samlar in
  • Vilka syften den uppfyller
  • Hur länge den finns kvar
  • Typ av webbplats via vilken den placeras

För cookies som kräver samtycke använder vi en modell med tre nivåer för att få besökarens samtycke:

  • Cookies som bedöms utgöra ett litet intrång avseende användarens personliga integritet: Vi gör en tydligare beskrivning i policyn för cookien och erbjuder en enkel möjlighet att välja bort cookies och antar att vi fått besökarnas samtycke att de inte motsätter sig att ta emot cookies.
  • Cookies som bedöms kunna utgöra ett medelstort intrång avseende användarens personliga integritet: Vi använder samma sätt som för cookies som bedöms innebära ett litet intrång i den personliga integriteten och ger även anpassad information om användning av en cookie vid lämpliga ställen på webbplatsen (t.ex. att ge information om cookies för annonser eller annan webbplatsfunktionalitet som är beroende av dessa cookies).
  • Cookies som bedöms kunna utgöra ett stort intrång avseende användarens personliga integritet: För dessa inhämtar vi samtycke i förväg (t.ex. användning av banners/popup-fönster där besökarens samtycke krävs innan en cookie placeras).

Där samtycke till cookies lämnas genom en persons handlande: Cookies som används på denna webbplats har endast liten eller medelstor påverkan.

Information om Cookies per typ snarare än identitet: Med tanke på det stora antalet cookies som placeras via webbplatser, innehåller bedömningen i Bilaga A inte någon beskrivning och bedömer inte påverkan av varje cookie. Istället grupperas cookies i kategorier (t.ex. cookies för reklam, cookies for webbplatsstatistik och så vidare) och påverkan bedöms per kategori med hänsyn till specifika funktioner hos cookies inom varje kategori. Detta gör att beskrivning av en cookie blir tydligare och enklare för konsumenten att förstå.

OBS! En bedömning av de typer av Cookies som placeras via denna webbplats finns i Bilaga A och innehåller information om dess syfte/syften, giltighetstid samt information om hur man förhindrar ta emot cookies, under "Hur man blockerar".

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser. Vi vill göra dig medveten om att vi inte styr över cookies/spårningstekniker på andra webbplatser och denna policy för cookies inte är tillämplig för dessa webbplatser.

Hur du kontaktar oss

Om du har frågor, kommentarer eller känner osäkerhet kring denna policy för cookies eller hur information används på denna webbplats, är du välkommen att kontakta oss:
McNeil Sweden AB
169 90 Solna,
Sverige

Telefon och E-post  för frågor om våra läkemedel
Telefon: 08-503 385 00
E-post: med-info@its.jnj.com

Telefon och E-post för frågor om våra övriga produkter
Telefon: 020-42 11 11, Måndag–Fredag kl. 9.00–12.00 (helgfria vardagar)
E-post: nordicconsumerservice@its.jnj.com

Ändringar av denna policy för cookies

Om denna policy för cookies ändras, kommer den reviderade policyn att publiceras på denna webbplats.

Denna policy för cookies uppdaterades senast den 03 September 2014.

Bilaga A: Typer av cookies som används på denna webbplats

Typ av cookie Källa Syfte Giltighetstid Hur man blockerar
Analytiska och tekniska cookies
Cookie-namn:
VM_PIX, VM_USR
Intellitxt.com Tredjeparts Intellitext-cookies för Vibrant Media Cookien för detta ändamål tas bort efter 2 månader. www.donottrackplus.com/trackers/intellitxt.com.php
Innehållsdelning
Cookie-namn:
LSID, GAPS, GoogleAccountsLocale_session, GALX, LSOSID, ACCOUNT_CHOOSER
Accounts.google.com Dessa cookies ställs in av Google när funktionen Google + share används. Några av de cookies som används för detta ändamål tas automatiskt bort från din enhet när du stänger din webbläsare. Andra kan vara kvar upp till 2 år efter ditt senaste besök på vår webbplats. http://www.google.com/privacypolicy.html
Analytiska och tekniska cookies
Cookie-namn: BEAT_, OTZ_
apis.google.com Google Analytics och användning av Google + knappen Några av de cookies som används för detta ändamål kan vara kvar från 1 dag till 1 månad efter ditt senaste besök på vår webbplats. http://www.google.com/privacypolicy.html