Vilken IMODIUM®?

Vilken IMODIUM<sup>®</sup>?

Vårt produktsortiment

IMODIUM® munsönderfallande tablett

IMODIUM<sup>®</sup> munsönderfallande tablett

Läs mer

Diarré hos barn

Om dina barn mår bra, mår du bra. Det är så det är.

Diarré är mycket vanligt hos spädbarn och småbarn. Faktum är att nästan alla barn som fyllt fem år någon gång har haft diarré. Det kan vara oroande och besvärande för både dig och barnet, men ofta går det snabbt över.
Instruktionerna på 1177.se bör följas om ett barn har diarré

Spädbarn och småbarn

Små barn är mycket mottagliga för diarré, så sannolikheten är stor att ditt barn någon gång kommer att få symtom. Barnets immunsystem behöver några år på sig för att bygga upp motståndskraft mot infektioner.